Launa- og frádráttarliðir

Allir algengustu launa- og frádráttarliðir sem fyrirtæki þurfa á að halda fylgja með uppsetningu kerfisins. Fyrirtæki getur þó bætt við launa- og frádráttarliðum ef þörf er á. Hér eru skráðar ýmsar skilgreiningar fyrir liði sem stýra útreikningi launa.

Tegund liða
Liðum er skipt í fjórar tegundir launaliði, frádráttarliði, skattar og síðan annað útreiknað. Fyrirtæki getur bætt við launaliðum og frádráttarliðum og einnig gert ákveðnar breytingar. Þó er takmarkað hvaða breytingar má gera á liðum sem fylgja kerfi. Ekki er hægt að bæta við liðum sem eru útreiknaðir því að einungis kerfið sjálft veit hvaða reglur gilda um útreikning.
Fyrirtæki getur ekki bætt við skattaliðum og liðum yfir annað útreiknað og einnig er mjög takmarkað hverju má breyta á þessum liðum, þannig t.d. fyrir skattaliði eru bara leyfðar breytingar á heiti liða og röð þeirra á launaseðli.

Númer
Hver liður hefur sitt ákveðna númer sem prentast t.d. á launaseðli og einnig geta númer liða sem fylgja kerfi haft ákveðna þýðingu og er því ekki leyft að breyta þeim númerum.

Heiti
Heiti launaliðs eins og það prentast t.d. á launaseðli.

Röð á seðli
Þetta er hlaupandi númer sem ræður því í hvaða röð liðir prentast á launaseðli.

Í mánuði
Skilgreint ef launaliður á að keyrast bara í einum mánuði, eins og t.d. orlofs- og desemberuppbót, í hvaða keyrslumánuði hann á að keyrast og þannig passar kerfið uppá að það gleymist ekki.

Útr. fjárhæð
Skilgeint ef upphæð viðkomandi liðs er útreiknuð af kerfinu.

Leyfa %
Skilgreint hvort að skrá megi % af upphæð sem þá upphæð sem þá upphæð sem nota á í launaútreikningi. Ef t.d. launþegi vann bara hluta af ári er hægt að skrá % í liðina orlofs- og desemberuppbót. Ef prósenta er leyfð og slegin inn birtist hún alltaf á launaseðli.

Skrá fjöld
Skilgreint hvort leyft sé að skrá inn fjölda. T.d. fyrir liðinn yfirvinnulaun er leyft að skrá inn fjölda tíma og er þá útreiknuð upphæð margfeldi af skráðri upphæð og fjölda tíma. Ef fjöldi er leyfður og sleginn inn birtist hann alltaf á launaseðli.

Reikna gjöld
Skilgreint hvort liður eigi að reiknast inn í launatengd gjöld.

Reikna orlof
Skilgreint hvort liður eiigi að reiknast eigi orlof af launalið.

Tilheyrir yfirvinnu
Skilgreinir hvort liðurinn tilheyrir yfirvinnu eða ekki. Við t.d. útreikning á orlofi, bæði til greiðslu og uppsöfnun á tímum, er hægt að velja hvort orlof eigi að reiknast á yfirvinnu eða bara dagvinnu. Þessi merking hér hefur því áhrif á útreikninginn.

Núllstilla eftir bókun
Skilgreinir hvort liðurinn núllstillist eftir bókun eða ekki.

Lífeyrissj. skilagrein
Skilgreinir hvort liður eigi að koma með í skilagrein til lífeyrissjóða. Allir liðir sem veljast á skilagrein bókast jafngramt í fjárhagsbókhald sundurliðað pr. lífeyrissjóðinn sem sér um innheimtu.

Nr. á launamiða
Stýrir því á hvaða reit á launamiða liður fer þegar launamiðar til skatts eru keyrðir á árslok. En vitanlega prentast engir launamiðar sem slíkir í kerfinu heldur eru launamiðafærslur sendar rafrænt til RSK.

B.lyk. debet/kredit
Stýrir því á hvaða lykla í fjárhagsbókhaldi liður bókast. Ekki á að þurfa að breyta þessum stýringum eins og þær fylgja kerfinu.
Ef fyrirtæki er ekki með fjárhagsbókhald í kerfinu og því allt aðra lykla er hægt að skilgreina Vörpun bókhaldslykla.

Bókun pr. launþega
Fyrir frádráttarliði er hægt að velja að fá bókun í fjárhagsbókhald sundurliðaða pr. launþega. Þannig væri t.d. hægt að fá fyrirframgreiðslu eða vöruúttekt sundurliðaða pr. launþega í fjárhagsbókhaldi.

Svaraði þetta spurningunni? Takk fyrir endurgjöfina Það kom upp vandamál við að senda endurgjöfina

Vantar þig frekari aðstoð? Hafa samband Hafa samband